محمد جانباز

مدیر کل محمد جانباز

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 07633662385

آدرس : بندرعباس-خیابان طلوع-اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان

کامبیز امجدی

معاون سلامت کامبیز امجدی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 07633662375

آدرس : بندرعباس-خیابان طلوع-اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان

سید باقر میراحمدی

معاون توسعه مدیریت و منابع سید باقر میراحمدی

تحصیلات : دکترای تخصصی علوم دامی

شماره تماس : 07633681002

آدرس : بندرعباس-خیابان طلوع-اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان

فرحان آزاد شهرکی

رئیس اداره تشخیص و درمان فرحان آزاد شهرکی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 07633662396-146

آدرس : بندرعباس-خیابان طلوع-اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان

سید امیر مختار بهاری میمندی

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سید امیر مختار بهاری میمندی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی-دکترای تخصصی بهداشت بیماریهای آبزیان

شماره تماس : 07633662396-106

آدرس : بندرعباس-خیابان طلوع-اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان

سمیه چاهخوزاده

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان سمیه چاهخوزاده

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 07633662396-111

آدرس : بندرعباس-خیابان طلوع-اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان

حمید خامه چی

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی حمید خامه چی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 07633662396-138

آدرس : بندرعباس-خیابان طلوع-اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان

رضا شیبانی تذرجی

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، زنبور عسل رضا شیبانی تذرجی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 07633662396-137

آدرس : بندرعباس-خیابان طلوع-اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان

سید عنایت اله موسوی

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی سید عنایت اله موسوی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 07633662396-150

آدرس : بندرعباس-خیابان طلوع-اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان

اسماعیل جاودان

کارشناس مسئول حراست اسماعیل جاودان

تحصیلات : فوق لیسانس میکروبیولوژی

شماره تماس : 07633667832

آدرس : بندرعباس-خیابان طلوع-اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان

رضا حمزه ای

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه رضا حمزه ای

تحصیلات : فوق لیسانس حقوق

شماره تماس : 07633681003

آدرس : بندرعباس-خیابان طلوع-اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان

فریبرز باقرزاده

رئیس اداره امور مالی فریبرز باقرزاده

تحصیلات : لیسانس مدیریت دولتی

شماره تماس : 07633662379

آدرس : بندرعباس-خیابان طلوع-اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان

سجاد رضایی

رئیس اداره برنامه و بودجه سجاد رضایی

تحصیلات : لیسانس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

شماره تماس : 07633662396-115

آدرس : بندرعباس-خیابان طلوع-اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان

مهناز هاتف

کارشناس امور حقوقی مهناز هاتف

تحصیلات : لیسانس حقوق

شماره تماس : 07633662396-119

آدرس : بندرعباس-خیابان طلوع-اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان

آصف روشی پور

رئیس اداره فناوری اطلاعات ارتباطات و تحول اداری آصف روشی پور

تحصیلات : لیسانس فناوری اطلاعات و ارتباطات

شماره تماس : 07633662396-112

آدرس : بندرعباس-خیابان طلوع-اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان

عبدالمجید انصاری

مسئول دفتر مدیر کل عبدالمجید انصاری

تحصیلات : لیسانس بهداشت مواد غذایی

شماره تماس : 07633662396-116

آدرس : بندرعباس-خیابان طلوع-اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان

سید محمد شریفیان

سرپرست اداره امور اداری رفاه و پشتیبانی سید محمد شریفیان

تحصیلات : فوق لیسانس-میکروبیولوژی

شماره تماس : 07633662396-117

آدرس : گلشهر شمالی خیابان طلوع اداره کل دامپزشکی هرمزگان