خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هریک از محور های ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقاء سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید

جنسیت: سن: شغل: تحصیلات:

برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟ تعداد دفعات مراجعه در سال اخیر:

سطح رضایت

پرسش

محور سنجش

ردیف

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم


نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار

شفافیت فرآیندی

1

نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت

2

انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی

3

نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه

پاسخگویی و مسئولیت پذیری

4

امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت

5

به موقع و شفاف بودن رسیدگی به شکایات و پیشنهادات

6

راهنمایی و پاسخگویی به مراجعین و پیگیری وضعیت درخواست ها

7

دقت کارمند در انجام کار به نحوی که نیاز به دوباره کاری نباشد

تسلط بر فرآیند

8

تعهد و پایبندی به زمان ارائه دمت در فرم

زمان فرآیند

9

میزان مراجعه به بخش های مختلف برای دریافت خدمت

10

تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت

11

دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری

نظام مند بودن فرآیند

12

ارائه اطلاعات تکراری(کپی های مختلف از مدارک)به واحد ها

13

احساس نیاز به سفارش و توصیه برای دریافت خدمت

14

نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت

15

احساس رضایت از کل خدمت

کلیت فرآیند

16

لطفا پیشنهادات خود را در راستای بهبود عملکرد خدمات رسانی اعلام فرمائید