به وب سایت اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان، صفحه راهنمای اختصاصی افراد کم توان خوش آمدید.

جهت پشتیبانی و تسهیل استفاده افراد کم توان از سایت اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان امکانات خاصی در نظر گرفته شده است.

در سمت چپ سایت آیکن تنظیمات و شخصی سازی سایت با پشتیبانی از افراد کم توان قرار دارد.

 

 

برای استفاده بهتر از سایت، آخرین نسخه نرم افزار صفحه خوان NVDA با پشتیبانی کامل از زبان فارسی برای دانلود در سایت قرار داده شده است، این نرم افزار مطالب سایت را با قرار گرفتن موس روی آنها برای افراد کم توان بصورت اتوماتیک می خواند.

 

افراد کم توان

فایل ها

لینک کوتاه