دامپزشکی استان هرمزگان در سال1337با یک نفر پرسنل به عنوان پست دامپزشکی زیر نظر اداره کل کشاورزی استان هرمزگان در بندرعباس شروع به کار نموده و در سال 1378 از وزارت کشاورزی منفک و به وزارت جهاد سازندگی قبلی ملحق گردید. سپس در سال 1379 به وزارت جهاد کشاورزی منتقل گردید و اولین تشکیلات تفضیلی در سال 1376 زیر نظر سازمان دامپزشکی کشور با 150 پست سازمانی مصوب گردید. اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان در شرایط فعلی دارای 12 شبکه دامپزشکی در شهرستانهای تابعه که جمعأ دارای 145 نفر کارمند می باشد.
اسامی مدیران کل دامپزشکی استان هرمزگان از بدو تأسیس تا کنون به شرح ذیل می باشد:


1- دکتر نور حسن کجوری 1348 تا 1357/12/29


2-دکتر مهدی روستایی 1358/1/1 تا 1366/12/29


3-دکتر خسرو درویشی 1366/1/1 تا 1375/7/22


4-دکتر اضغر فرخ 1375/7/23 تا 1378/6/7


5-دکتر مسعود ایازی 1378/6/8 تا 1383/2/20


6-دکتر محمد جعفر نیکپور 1383/9/28 تا 1386/5/31


7-دکتر رضا وحدانی 1386/6/1 تا 1388/12/17


8-دکتر ذبیح اله غریب 1388/12/18 تا 1394/5/17


9-دکتر محمد جانباز 1394/5/18 تا 1401/11/8

 

10-دکتر مصطفی فخرآبادی پور 1401/11/9 تا کنون

 

 

لیست اخبار صفحه :1
    لینک کوتاه