بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 111033
تعداد بازديد از سايت: 25199693
تعداد بازديد زيرپورتال: 171108
اين زيرپورتال امروز: 117
در امروز: 13318
اين صفحه امروز: 18
بيشتر
  • اخبار شهرستانها
  • اطلاعیه
  • گوناگون
  • تبریک و تسلیت
بيشتر
بيشتر
بيشتر
نگاه روز
تماس ها
تماس با مدیریت
33662385 - داخلی 102 قابل توجه همشهریان محترم :دوشنبه هر هفته ملاقات حضوری با مدیر کل
33662384
head.hormozgan@ivo.ir
 
روابط عمومی
33667831 - 33662379 - 33662396
داخلی 140
Relation.hormozgan@ivo.ir
 
تماس با ما
33667831 - 33662379 - 33662396
33667830 - 33662384
Secr.hormozgan@ivo.org.ir
 
آخرين ويرايش سایت
سه شنبه 5 مرداد 1395 16:57:42
همايش ها
دومین کنگره بین المللی و ششمین همایش ملی بروسلوز
متون عمومي
مزایده عمومی شماره شماره 2 (2 دستگاه وانت مزدا دو کابین مدل 84 و 1 دستگاه وانت نیسان یخچال دار مدل 84 پلاک دولتی)
اداره کل دامپزشکی هرمزگان در نظر دارد کالاهای خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت " ستاد "و با شماره مزایده 100953521000002 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. زمان انتشاردرسایت:ساعت 7:00 تاریخ95/4/20آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت ساعت 14:00 تاریخ 95/4/30 زمان بازگشایی:ساعت 9:00 تاریخ 95/5/2 زمان اعلام به برنده ساعت 12:00 تاریخ 95/2/5
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1-برگزاری مزایده صرفاً ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل پرداخت تضمین شرکت در مزایده (و دیعه )، ارسال پیشنهاد قیمت بازگشایی پاکات،اعلام به برنده واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه مذکور انجام می پذیرد.
2- علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 و مرکز تماس 27313131 تماس حاصل نمایند. و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.
3-پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کالاهای مطرح شده درمزایده، قبل از ارائه پیشنهاد ازاقلام موضوع مزایده بازدید به عمل آورد.
اسناد شرکت در مناقصه را از لینک زیر دریافت نمایید.
فايلها
اوراق شرکت در مزايده 3 خودرو تير 95.pdf 137.374 KB
لیست نفرات اول و دوم مزایده خودروها تیرماه 95 استان هرمزگان
لیست نفرات اول و دوم مزایده خودروهای اداره کل دامپزشکی هرمزگان
 تیر ماه 95
ردیف نام خودرو پلاک انتظامی نفر اول نفر دوم
1 سواری دووسی یلو 84-183 الف 12 حمیدرضا عبدالهی گزافرودی مجتبی مظاهری تهرانی
2 سورای  پراید 84-182 الف 12 جعفر محمدی ------------
3 سورای  پراید 84-288 الف 15 غلام بهمنی جعفر محمدی
4 سورای  پراید 84-181 الف 12 مهدی پروان جعفر محمدی
5 وانت مزدا دوکابین 84-493 الف 11 محمد جوادیان زاده ------------
6 وانت مزدا دوکابین 84-496 الف 11 محمد جوادیان زاده -------------
7 سورای  پراید 84-179 الف 12   غلامرضا رحمت محمد زاده مسلم فهیم
* مراجعه حداکثر تا 5 روز کاری پس از اعلام نتایج
آگهی مزایده ده خودروی قابل شماره گذاری

این اداره کل در نظر دارد تعداد10دستگاه خودروهای مازاد برنیاز و قابل شماره گذاری شامل 4دستگاه سواری پراید، 4دستگاه وانت مزدادو کابین دوهزار، یک دستگاه کامیونت نیسان یخچالدار ویک دستگاه سواری دووسیلو از طریق مزایده عمومی به فروش برساند لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت می شود جهت بازدید از خودرو و دریافت اوراق مزایده و ارائه پیشنهادات از تاریخ 1395/03/22 به مدت 10روز به دبیرخانه اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان به آدرس بندرعباس خیابان طلوع جنب سازمان جهاد کشاورزی مراجعه نمایند.

تلفن : 076-33662396و33662374

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان

نتیجه مزایده
بيشتر
متون عمومي
مزایده عمومی شماره شماره 2 (2 دستگاه وانت مزدا دو کابین مدل 84 و 1 دستگاه وانت نیسان یخچال دار مدل 84 پلاک دولتی)
اداره کل دامپزشکی هرمزگان در نظر دارد کالاهای خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت " ستاد "و با شماره مزایده 100953521000002 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. زمان انتشاردرسایت:ساعت 7:00 تاریخ95/4/20آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت ساعت 14:00 تاریخ 95/4/30 زمان بازگشایی:ساعت 9:00 تاریخ 95/5/2 زمان اعلام به برنده ساعت 12:00 تاریخ 95/2/5
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1-برگزاری مزایده صرفاً ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل پرداخت تضمین شرکت در مزایده (و دیعه )، ارسال پیشنهاد قیمت بازگشایی پاکات،اعلام به برنده واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه مذکور انجام می پذیرد.
2- علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 و مرکز تماس 27313131 تماس حاصل نمایند. و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.
3-پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کالاهای مطرح شده درمزایده، قبل از ارائه پیشنهاد ازاقلام موضوع مزایده بازدید به عمل آورد.
اسناد شرکت در مناقصه را از لینک زیر دریافت نمایید.
فايلها
اوراق شرکت در مزايده 3 خودرو تير 95.pdf 137.374 KB
لیست نفرات اول و دوم مزایده خودروها تیرماه 95 استان هرمزگان
لیست نفرات اول و دوم مزایده خودروهای اداره کل دامپزشکی هرمزگان
 تیر ماه 95
ردیف نام خودرو پلاک انتظامی نفر اول نفر دوم
1 سواری دووسی یلو 84-183 الف 12 حمیدرضا عبدالهی گزافرودی مجتبی مظاهری تهرانی
2 سورای  پراید 84-182 الف 12 جعفر محمدی ------------
3 سورای  پراید 84-288 الف 15 غلام بهمنی جعفر محمدی
4 سورای  پراید 84-181 الف 12 مهدی پروان جعفر محمدی
5 وانت مزدا دوکابین 84-493 الف 11 محمد جوادیان زاده ------------
6 وانت مزدا دوکابین 84-496 الف 11 محمد جوادیان زاده -------------
7 سورای  پراید 84-179 الف 12   غلامرضا رحمت محمد زاده مسلم فهیم
* مراجعه حداکثر تا 5 روز کاری پس از اعلام نتایج
آگهی مزایده ده خودروی قابل شماره گذاری

این اداره کل در نظر دارد تعداد10دستگاه خودروهای مازاد برنیاز و قابل شماره گذاری شامل 4دستگاه سواری پراید، 4دستگاه وانت مزدادو کابین دوهزار، یک دستگاه کامیونت نیسان یخچالدار ویک دستگاه سواری دووسیلو از طریق مزایده عمومی به فروش برساند لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت می شود جهت بازدید از خودرو و دریافت اوراق مزایده و ارائه پیشنهادات از تاریخ 1395/03/22 به مدت 10روز به دبیرخانه اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان به آدرس بندرعباس خیابان طلوع جنب سازمان جهاد کشاورزی مراجعه نمایند.

تلفن : 076-33662396و33662374

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان

نتیجه مزایده
مقالات
نظر خواهي
ارزيابي شما از نحوه ارائه خدمات دامپزشكي چيست ؟
   
خوب
عالی
متوسط


تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است
خانه | بازگشت |
Guest (ivoguest)


Powered By Sigma ITID.